Beroepsproduct 1: Wiki

Je schrijft in een groepje van max. 4 studenten een wiki. Daarbij neem je het volgende in

acht:

• De groep kiest een relevant thema uit voor deze wiki. Daarin moeten naast social

media in elk geval de disciplines onderzoeken en adviseren een rol krijgen.

• Ieder lid van de groep levert een gelijkwaardige bijdrage aan deze wiki. Het moet de

beoordelaars duidelijk zijn wie wat heeft gedaan.

• De wiki wordt beoordeeld op:

– mate van kennisdeling / interactie;

– Samenwerking (Wikispaces: discussion);

– mate van relevantie;

– mate van actualiteit;

– navigatiestructuur;

– (gezamenlijke) schrijfvaardigheid (Wikispaces: history);

– individuele bijdragen (Wikispaces: statistics);

– verantwoording bij alle gemaakte keuzes.