Hoe voorkom je ongewenste omgangsvormen binnen een bedrijf?

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
Ongewenste omgangsvormen bestaan uit fysieke agressie, bedreiging, verkrachting of aanranding. Op het eerste gezicht onschuldig ongewenst gedrag, als het systematisch op steeds dezelfde persoon is gericht, kan ook ernstige schade toebrengen. Onder ongewenste omgangsvormen verstaat men alle gedragingen of opmerkingen die door de ontvanger als ongewenst of intimiderend beschouwd worden.

diagram_4(1).jpg

Omgangsvormen door middel van drives
De samenhang tussen verschillende drijfveren speelt een belangrijke rol binnen een bedrijf. Graves onderscheid 7 meetbare drives (zie afbeelding). Een ieder hoort te beschikken over de drives maar reageren wel anders. Gebeurt dit niet op de juiste manier, dan ontstaan er ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste omgangsvormen worden voorkomen doordat werknemers verschillend zijn. Hierdoor reageren zij ook anders in situaties. Hebben zij allen dezelfde drive dan wordt er te kort gekomen op andere gebieden. Daarnaast spelen de cultuur sleutels nog een rol: autonomie, leiderschap, teamwork, normen en waarden, inzet en individualiteit.Voorbeeld ongewenste omgangsvorm
Een voorbeeld van ongewenste omgangsvormen dat steeds meer voor komt de laatste jaren is seksuele intimidatie. Dit kan verbaal gebeuren maar ook gebeurt het steeds vaker door middel van aanraking. Vaak is het zo dat het slachtoffer niet weet wie hij of zij moet benaderen om dit te melden.

De personen die deze seksuele handelingen verrichten staan vaak dichter bij de directie of manager dan het slachtoffer, hierbij gelooft men eerder het verhaal van de dader dan het verhaal van het slachtoffer. Dit probleem kan opgelost worden door bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aan te stellen binnen je bedrijf. Deze vertrouwenspersoon kan het slachtoffer adviseren of helpen hoe dit opgelost kan worden.