Vrijheid van meningsuiting van de werknemer

external image vrijheid.jpg

Er zijn nog geen uitspraken bekend waarin rechters oordelen over het gebruik van social media door een werknemer, maar dergelijke uitspraken zullen niet lang meer op zich laten wachten. De toetsingscriteria die de rechter dan ter beschikking staan zijn de volgende. Allereerst de artikelen 7 en 10 van de Grondwet: het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. Het staat de werknemer op grond hiervan in beginsel vrij om uitlatingen te doen. Deze grondrechten zijn echter geen absolute rechten, deze rechten mogen worden beperkt. Zo beperkt onder meer het aangaan van een arbeidsovereenkomst deze grondrechten. Van een werknemer mag op grond van het goed werknemerschap namelijk een zekere loyaliteit worden verwacht jegens zijn werkgever.

Het recht op vrijheid van meningsuiting weegt, volgens de Hoge Raad niet zwaarder dan de plicht om zich als een goed werknemer te gedragen, zodat het goed werknemerschap eveneens als toetsingscriterium gehanteerd kan worden. Daarnaast is expliciet in de wet opgenomen dat een werknemer op staande voet kan worden ontslagen indien hij bijzonderheden bekend maakt over het bedrijf die hij geheim hoort te houden.

Vrijheid van meningsuiting en het gebruik van social media
In beginsel kan een werkgever een werknemer vanwege de vrijheid van meningsuiting niet verbieden om actief te zijn op facebook of een weblog. Werknemers kunnen met hun uitlatingen echter schade toebrengen aan het bedrijf waarvoor zij werken of collega's in een kwaad daglicht stellen. Ook bestaat het risico dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie op het internet terecht komt. De rechten van vrijheid van meningsuiting en privacy staan dan lijnrecht tegenover de geheimhoudingsplicht en de plicht om zich als een goed werknemer te gedragen.

Het goed werknemerschap zal er dan toe leiden dat een werknemer niet mag roddelen over het bedrijf of over collega's. Ook op websites zal een werknemer dus niet vrijelijk mogen roddelen over andere collega's of hen met toenaam mogen noemen. Het recht op privacy geldt immers ook voor andere collega's. Bovendien mogen de opmerkingen die over het bedrijf zelf gemaakt worden geen schade toebrengen aan het imago van het bedrijf. Mocht een werknemer toch dergelijke opmerkingen plaatsen die schadelijk voor zijn collega's of voor het bedrijf zijn, dan zou dat een aanleiding kunnen vormen om de arbeidsovereenkomst te beƫindigen. Voor de werknemer zal dan wel duidelijk moeten zijn dat de werkgever het doen van dergelijke 'schadelijke' opmerkingen niet acceptabel acht. Ook de werknemer die in strijd met een eventueel geheimhoudingsbeding op het internet vertrouwelijke bedrijfsinformatie prijsgeeft loopt het risico ontslagen te worden.


Ambtenaar 2.0

external image logo-ambtenaar2.0-e1307919759319.jpg
Er is een discussie gaande in Nederland over het gebruik van sociale media tijdens werkuren. Deze discussie bijvoorbeeld op ambtenaar2.0 gevoerd. Ambtenaar 2.0 is een online community waar ambtenaren met elkaar kunnen discussiƫren over relevante vraagstukken over het werk. Ik ben op ambtenaar 2.0 een blogpost tegengekomen van een mevrouw die vertelt dat haar smartphone onmisbaar is voor haar tijdens haar werk:

'Voor mij is de iPhone een onmisbaar onderdeel van mijn (werk)dag.
Mijn smartphone gebruik ik dagelijks voor het:
  • bijhouden van mijn e-mail en mijn agenda,
  • monitoren van mijn Twitteraccounts,
  • lezen van het laatste nieuws en weerberichten,
  • bewaren van belangrijke informatie,
  • plaatsen van (locatie) updates in mijn sociale netwerken.
  • contact onderhouden via tekstberichten'

Dit zijn overduidelijk nadelen voor de werkgever, je zit op sociale media in de tijd van je baas. Logisch, maar dit heeft voor de werkgever ook zo zijn voordelen. Een werknemer met een mailapplicatie op zijn of haar smartphone zal veel beter bereikbaar zijn voor de werkgever, de werknemer zal hierdoor mogelijk eerder in vrije uren reageren op een klant. Maar ook het gebruik van twitter of facebook kan je positie van je bedrijf verbeteren, wanneer een medewerker iets positiefs over het uw bedrijf online zet betekent dit gratis reclame. Ook kan door sociale media het netwerk van de medewerker en dus van het bedrijf vergroten.

Nadelen
Nu lijkt het allemaal geweldig maar dat is natuurlijk niet zo! Werknemers zitten natuurlijk wel tijdens betaalde uren op sociale media, dit levert direct niks op voor de werkgever. Maar ook wanneer een medewerker ontevreden is over een werkgever, leiddinggevende of het bedrijf is er een mogelijkheid dat hij of zij dit online plaatst. En wat doe je als werkgever dan? Veel werkgevers kiezen er uiteindelijk voor om deze persoon te ontslaan, dit heeft natuurlijk wel te maken met de ernst van de zaak. Het bedrijf Proofpoint heeft hier onderzoek naar gedaan bij bedrijven met minimaal 1000 werknemers binnen het bedrijf.

Uit het onderzoek blijkt dat 17% van de ondervraagde bedrijven al eens te maken heeft gehad met vervelende situaties rond het gebruik van social media. In 8% van de gevallen was dit uiteindelijk reden voor het ontslaan van de werknemer. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

http://www.vbk.nl/NR/rdonlyres/24547819-411D-4E17-B929-227CDEA036A7/0/nbsep10meningsuiting.htm