Veiligheid & privacy op sociale media

external image privacy.jpg

Sociale media zijn platformen waarbij het draait om communicatie. Sociale media kunnen op verschillende manieren ingezet worden, voornamelijk privé maar ook zakelijk. In deze wiki gaan wij de sociale media bespreken met betrekking tot privacy en veiligheid. Want zijn sociale media nu wel zo veilig?

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de beveiligde tweets, posts of foto's die je online plaatst? Worden deze ook ergens opgeslagen en toch op het internet geplaatst? Actueel omtrent Facebook is het feit dat zij gebruikers blijven volgen nadat ze de website hebben verlaten.

Wij zullen onderstaande deelonderwerpen gaan bespreken in onze wiki:
  • Wat wordt er onder sociale media verstaan?
  • Het naleven van privacyinstellingen op sociale media
  • Internet & recht
  • Cyberpesten
  • Voordelen en nadelen van sociale media m.b.t. privacy

Bij het laatste punt zullen we enigszins een advies geven over hoe het ook kan. Hoe kan social media iets toevoegen aan de maatschappij, waarmee kan het ons wel helpen.