external image Online-Bully_1_620x433.jpgOnline pesten


Iedereen weet wat pesten is en iedereen is er waarschijnlijk ook wel eens mee in aanraking gekomen. Pesten kan onschuldig zijn, maar het kan ook tot ernstige gevolgen leiden. Sinds de komst van internet is er nieuwe vorm van pesten bij gekomen, namelijk het cyberpesten. Deze nieuwe term cyberpesten houdt in dat kinderen elkaar online pesten, dit gebeurd door middel van computers of mobiele telefoons.

Cyberpesten gebeurd het meest op online chats zoals MSN, op deze chats pesten de kinderen elkaar door elkaar uit te schelden of kwetsende dingen te zeggen. Maar het blijft niet bij het uitschelden, ook verspreiden kinderen roddels over elkaar, sturen ze elkaar virussen of breken ze in op elkaars account.

Waarom komt cyberpesten steeds meer voor?
Steeds meer kinderen hebben een computer of mobiele telefoon, en het gebruik door kinderen neemt met de jaren toe. Voor kinderen in de puberteit is het belangrijk om je identiteit te ontdekken, hierbij wil je populair zijn en veel vrienden hebben. Een manier om je positie binnen een groep te bepalen is het plagen en pesten. Het onderzoeksbureau Qrius en Planet Internet heeft onderzoek gedaan naar het pesten op internet, zij hebben 500 jongeren tussen de 11 en 15 jaar ondervraagd naar hun ervaring met online pesten.

Van de ondervraagde tieners gaf 30 procent aan online te pesten, hierbij gaf een derde ook aan dat ze liever online pesten dan 'op het schoolplein'. Verschillende ondervraagde tieners gaf aan dat ze zich online vrijer en ongeremder voelen. Online zie je geen emoties van de persoon die gepest wordt, ook speelt de anonimiteit op internet een rol wat als gevolg heeft dat kinderen meer durven op internet. Er is ook onderzoek gedaan naar het verschil tussen online pesten en het 'live' pesten, veel pesterijen worden door kinderen als een grapje gezien. Iemand online uitschelden wordt door 12 procent van de ondervraagden als amusant gevonden, in het echte leven wordt dit maar door 7 procent zo ervaren.

Door slachtoffers wordt dit heel anders ervaren. Van de slachtoffers ziet 82 procent online uitschelden als kwetsend. Veel jongeren vinden het online pesten dus grappig en leuk, tenzij dit bij hun zelf gebeurd. Hiermee neemt internet, en de platformen op internet (sociale media), een grote verantwoordelijkheid op zich. Dit geeft jongeren de kans om elkaar gemakkelijker te kwetsen.

http://www.medicalfacts.nl/2009/09/24/cyberpesten-erger-dan-fysiek-pesten/
http://www.ouders.nl/mopv2005-onlinepesten.htm

external image cyber-bullying.jpg
Privacy/veiligheid en cyberpesten
Wat is nu eigenlijk de link tussen de veiligheid en privacy op sociale media met cyberpesten? Kinderen begeven zich dus steeds meer op het internet, maar ook op de sociale media. Slachtoffers van pesterijen via internet geven aan dat dit vooral gebeurd via sociale media. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Bedfordshire.

De onderzoekers ondervroegen 353 Britse slachtoffers van cyberpesten en concluderen dat zo’n 62 procent van de ondervraagden digitaal lastiggevallen is via sociale media. Da percentage ligt veel hoger dan de pesterijen op MSN, telefoon en mail. De onderzoekers zijn naar eigen zeggen geschrokken van de gevolgen van het cyberpesten. Sommige ondervraagden hebben zelfmoordpogingen gedaan of durven niet meer over straat.

Wat kan tegen cyberpesten gedaan worden

Cyberpesten blijkt dus een groot probleem te zijn op het wereldwijde web. Maar wat kunnen we er met zijn allen aan doen. De verleiding van cyberpesten is zo groot omdat je mensen niet hoeft aan te kijken wanneer je iets zegt. De oplossing begint dus bij mensen zelf, zij moeten zelf begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van het cyberpesten. Hiervoor denken wij dat er ten eerste beroep gedaan moet worden op ouders. Zij moeten de verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen en trachten, hen duidelijk te maken, wat de gevolgen kunnen zijn van cyberpesten.

Naast de ouders kunnen basisscholen ook een belangrijke rol spelen. Basisscholen moet volgens ons meegaan met het leven anno 2011, internet is hier een belangrijke rol bij, en daarmee ook de communicatie over internet. Geef voorlichting over deze communicatie, vertel de kinderen wat manieren zijn om te communiceren. Vertel daarnaast dat op het internet dezelfde gedragsregels gelden als in het echte leven. Vertel de kinderen wat zij wel, en met name, wat zij niet kunnen zeggen.